X & XII Toppers
X Toppers
2018-19
 • SHWETA YADAV 98%
 • DIVYANSH GANGWAR 98%
 • ARPIT SINGH CHAUHAN 98%
 • PRATEEK VASHISHTH 97.4%
 • YASH AGARWAL 97.2%
 • GARIMA PAL 97%
 • AILISH KHAN 96.8%
 • TEJASVI SAINI 96.8%
 • ABHIKANSHA SINGH95.4%
 • KUNAL SINGH 95.2%
 • AARSH SAXENA 95%
 • VISHAL GANGWAR 95%
2017-18
2016-17
2015-16
XII Toppers